Avgifter - Slottskatten

Till innehåll

Huvudmeny:

Stambokföring
Avgifter för Stamnamn och Stamtavlor  i FSLK

Stamtavla - 150 kr per medlem.

Stamnamn - 500 kr per medlem.

Ändring eller överföring av stamnamn - 50 kr.

Registrering av katter under 6 månader behöver inte betala för att överföra stamnamn.

Överföring av stamnamn av tidigare idpstamnamn som är vilande -  80 kr.
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny