Foderväderskap - Slottskatten

Till innehåll

Huvudmeny:

Uppfödning
Fodervärdskap

FSLK tar bestämt avstånd från fodervärdskap, och  ansvarar därför på inget för upprättade avtal och överenskommelser. Det är upp till varje enskild person att ta ställning till huruvida man vill överlämna/ta emot en katt på foder.  FSLK har rekommendationer som stöd för sina medlemmar.

Med ägare avses här den som har stamtavlan.

Tänk på att har man väl skrivit på ett avtal, måste detta fullföljas. 

Vår grunduppfattning är, att när en katt fysiskt byter ägare är det att betrakta som en överlåtelse oavsett hur överlåtare/mottagare reglerar köpesumma och andra överenskommelser. Den som äger katten (= har stamtavlan), oavsett om man fått den eller betalat för den, äger all rätt att bestämma över katten. 

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny