Hur går det till? - Slottskatten

Till innehåll

Huvudmeny:

Utställningar
Kattutställning

De flesta WCF-utställningar dubbelutställningar. Det betyder, att katten kan ställas ut på två separata utställningar under en helg. Den som vill, kan med andra ord få två certifikat  under en och samma utställningshelg. På en dubbelutställning arrangerad av FSLK har du dessutom oftast möjlighet att välja om du vill ställa ut endast  på lördag, endast söndag eller både på lördag och söndag. Valet  gör du vid anmälan. 

Lördag

Dagen börjar med veterinärbesiktning och incheckning. Kom i god tid, så slipper du köa! Ingen katt får komma in i utställningslokalen utan att först ha besiktats av veterinären. Tiden  för besiktningen står på inbjudan.
Veterinären kontrollerar kattens ögon, öron, päls och allmäntillstånd. Vaccinations- och andra intyg kontrolleras av en assistent. 
OBS! Katten kan inte bli vaccinerad vid detta tillfälle. Om du ställer ut huskatt, skall  du visa upp huskattbeviset, vaccinationsintyget och intyget på att katten är kastrerad om den är äldre än 10 månader.

När veterinärbesiktningen är klar, är det dags för incheckning. Ange namn och klubbtillhörighet. Då får du en utställningskatalog och nummerlapp för din katt.  Nummerlappen ska du bära på dig hela helgen  och  kunna visa upp när du kommer fram till domaren. Gå till buren, gör i ordning den, ge katten en sista finputsning och stoppa in den i sin bur.

Vid domarbordet finns en skylt, där katternas nummer skrivs upp, så att man vet när det är dags att gå fram med katten. Bedömningarna sker i möjligaste mån i den ordning som katterna står i katalogen. Oftast blir  du ombedd  att bära fram din egen katt till domaren. Ibland får du stå kvar och se när katten bedöms, ibland tas katten omhand av en assistent. 

På en WCF-utställning delas bedömningssedlarna ut "bakvänt". Arrangören lämnar ut bedömnings när en katt har tävlat klart. De läggs på ett bord, där man själv får  hämta den. En katt som går  vidare till andra tävlingar (BIV, BIR och DB) får vänta på sin bedömningssedel. Katterna som går till panel, får vänta på sina bedömningar tills de blivit utslagna. Vinnande katter får  sina bedömningar sist. 

OBS! Kokarder och diplom till de katter som tagit sin titel och som blivit DB (= Domarens Bästa) delas ut vart efter resultaten blivit tillgängliga.

Panelen och prisutdelningen är de sista som sker. Därefter får utställarna antingen åka hem eller också ta sig till övernattningsstället för att sedan återkomma nästa dag till utställningslokalen.
OBS! Arrangören ansvarar ej för kvarlämnade grejor.

Söndag
Innan utställningen stänger på lördagen meddelar arrangören  när man måste vara på plats på söndag. Den som checkade in på lördagen behöver inte visa upp sina katter en gång till. 
På söndagen sker bedömningarna på samma sätt som på lördagen, d v s grundbedömning, uttagning av BIV  och BIR samt bästa-uttagningarna och till sist även prisutdelningen.
Stängningstiden för en utställning står på inbjudan. Senast en timme efter det angivna klockslaget måste utställningen vara slut. Om så inte skulle ske, har du rätt att lämna utställningslokalen med din katt  och  dina pinaler, om inget annat meddelas från arrangörens sida. 
Se paragraf 4:9 i Utställningsreglementet.

Om du däremot lämnar lokalen före utsatt tid, utan att ha fått dispens, fråntas katten sina priser och både du och katten beläggs med utställningsförbud  de nästkommande 6 utställningarna. Se 
Utställningsreglementet  § 4:16.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny