Medlemsansökan - Slottskatten

Till innehåll

Huvudmeny:

Medlemskap
Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Slottskatten?
Skicka din medlemsansökan till slottskatten@gmail.com


Ansökan skall innehålla namn, adress, vilka raser som man har och stamnamn om man har
OBS! upplysningar om eventuell tidigare föreningstillhörighet och 
orsaken till att den tidigare föreningstillhörigheten upphört ska finnas med.

    
Medlemsavgifter 2015

Enskild medlem - 250 kr
Familj medlem - 300 kr
Stödmedlem - 100 kr

Köp av katt av uppfödare som är medlem i FSLK får 100 kr rabatt på medlemskapet första året. 
Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FSLK.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny