Stambokföring - Slottskatten

Till innehåll

Huvudmeny:

Stambokföring
Allmänt om Stambokföring och Stamnamn

Stamnamn
För att FSLK ska skriva ut stamtavlor åt kattungar måste uppfödaren 
ha ett stamnamn. 

Ansökan för stamnamn skickas med blanketten stammansansökan. Skriv ner minst tre förslag, och skicka dessa till stamnamnsregistratorn. Tänk på att inte ha för långt stamnamn då kattens namn tillsammans med stam- namnet får innehålla max 30 tecken. Bekräftelse på godkänt stamnamn och diplom 
skickas när avgiften är betald.

Om du tidigare var medlem i SVERAK-tillhörig klubb och har ett av SVERAK godkänt stamnamn, skall du fylla i samma blankett som ovan samt bifoga kopia på beviset till FSLK:s stamnamnsregistrator för registrering och godkännande. I och med att stamnamnet förs in i IDP:s register, tas S* bort.


Stamtavlor
Följande krav måste uppfyllas för att stamtavlor ska skrivas ut på kattungar: 

* Avelshona
som ägs av FSLK-medlem måste vara registrerade i FSLK eller annan IDP-förening för att stamtavlor till katt ungarna ska skrivas ut. Kopia på sådan stamtavla ska skickas till stambokföraren tillsammans registreringsanmälan.
(se Krav på uppfödarestambokföringsreglementet).  

* Avelshane
som ägs av FSLK-medlem ska vara registrerad i FSLK- eller annan IDP-förening. 
Kopia på stamtavla från annan IDP-förening, ska skickas till stambokföraren tillsammans med registreringsanmälan.
(se "Krav på Uppfödare" i Stambokföringsreglementet). 

Intyg
Navelbråck
När det är första gången ungar efter honan och/eller hanen registreras i FSLK, måste veterinärintyg som visar att både honan och hanen är fria från navelbråck skickas till stambokföraren.

Testikelstatus
När första kullen efter hanen registreras i FSLK, måste veterinärintyg som visar att hanen har normala testiklar skickas till stambokföraren tillsammans med registrerings-anmälan. Kontrollen av testiklarna 
får tidigast göras då hanen är 6 månader gammal.


OBS! FSLK kräver inte att Ägarändring görs, men den som vill, kan ta kopia på köpeavtalet och skicka in till stambokföraren 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny